Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

maandag 29 augustus 2011

Boek met afscheidsrede van strafjurist prof. mr Ybo Buruma staat online

Per 1 september zal Ybo Buruma toetreden als raadsheer tot de Hoge Raad der Nederlanden. Op 25 augustus hield de strafjurist zijn afscheidsrede bij de Radbout Universiteit. Hij schetste hierin een overzicht van het strafrecht van de afgelopen 16 jaar. Inmiddels is zijn betoog gepubliceerd in boekvorm en online te lezen

Gerelateerde links
Buruma blogt
- Elsevier: Wordt Buruma een grijze muis in de Hoge Raad? 

Juridische HvA Bibliotheek is verbouwd

Om meer rust te brengen in de juridische bibliotheek op de eerste etage heeft er een verbouwing plaatsgevonden.

Stilteruimte om te studeren
De zaal heeft een speciale studie- en stilteruimte gekregen waar studenten in rust kunnen werken en studeren.Collectie en zitplaatsen
De collectie is nu ruimer opgesteld aan de linkerkant van de bibliotheek met enkele zitplaatsen.


Zelfuitleensysteem
Om het uitlenen te verbeteren is het zelfuitleensysteem (RFID) binnen de bibliotheek ingevoerd. Studenten kunnen aldaar door middel van hun studentenpas de boeken die ze willen meenemen aan zichzelf uitlenen en weer later weer innemen. Alleen de literatuur in dagleen (studieboeken, wettenbundels etc) kan via de vertrouwde uitleenbalie worden aangevraagd en geleend.

Medewerkers hebben geen barcode op de pas en kunnen de boeken via de uitleenbalie blijven lenen en inleveren

Extra projectgroeplokalen
Binnen de Bibliotheek zijn 3 extra projectgroeplokalen toegevoegd die kunnen worden gereserveerd bij de servicebalie in de Bibliotheek


Foto's: Wilma van den Brink

donderdag 25 augustus 2011

Databank in de spotlights: Krantenartikelen vinden met Lexis Nexis


Met de databank Lexis Nexis Newsportal kun je volledige krantenartikelen vinden op een titel, auteursnaam of een zoekwoord. Je kunt in alle publicaties tegelijkertijd zoeken, maar ook in een paar of in een specifieke krant. 

Waar vind ik de databank?
Via de homepage van de Bibliotheek:
www.bib.hva.nl -> Rechten -> Databanken -> Lexis Nexis Newsportal

Voor medewerkers en studenten binnen de HvA omgeving is de databank gratis te raadplegen. Via je LDAP login is het mogelijk om vanaf thuis de databank in te zien. 

Welke kranten zijn in Lexis Nexis te vinden? 
Er zijn diverse soorten kranten en bladen via Lexis Nexis te doorzoeken
  • Regionale kranten (o.a. Noordhollands Dagblad)
  • Landelijke Dagbladen (o.a. AD, Volkskrant, NRC Handelsblad)
  • Opinie bladen (o.a. Elsevier, Vrij Nederland)
  • Financiële bladen (o.a. NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad)
  • Vakbladen (o.a. Zorg & Welzijn, FEM Business) 

Downloaden van de gevonden artikelen
De complete teksten van de gevonden artikelen kunnen vervolgens opgeslagen worden op de pc, geprint of per email verzonden worden.

dinsdag 23 augustus 2011

Wegwijzer Juridische Bibliotheek 2011-2012

Speciaal voor nieuwe medewerkers en studenten is de belangrijkste informatie over de HVA bibliotheek op een rijtje gezet.

Waar vind je wat bij de Juridische Bibliotheek?


1. Locaties en openingstijden:


2. Lenen bij de HVA Bibliotheek
  • Studenten: collegekaart
  • Medewerkers: medewerkerspas


3. Literatuur lenen buiten de HVA


4. Digitale collectie thuis raadplegen


5. Vragen?

LinkedIn voor docenten en studenten

Het zakelijke netwerk LinkedIn groeit snel. Nederland kent inmiddels bijna drie miljoen gebruikers (zie Infographic hier beneden).

Docenten en LinkedIn
Paul Disco (HVA docent Media, Informatie en Marketing)  vertelde in mei in een interview met de HVA Bibliotheek hoe hij als docent de sociale netwerken Twitter en LinkedIn inzet.

Studenten en LinkedIn
Maar niet alleen voor docenten, ook studenten kunnen via LinkedIn een goede zakelijke indruk maken voor potentiële werkgevers. Onlangs heeft het netwerk speciaal voor deze groep jongeren een aantal functies toegevoegd. Nobiles heeft 9 handige tips voor studenten online gezet.

maandag 22 augustus 2011

Onderzoek Verwey-Jonker: een veiligheidsarrangement voor IJburg


Het volledig rapport (PDF)
IJburg is één van de jongste wijken van Amsterdam. Het groeiproces dat de wijk doormaakt brengt stadse problemen met zich mee, zoals diefstal, vandalisme en overlast van hangjongeren. Vergeleken met andere Amsterdamse wijken is IJburg relatief veilig en de meeste bewoners wonen naar volle tevredenheid in de wijk. Desondanks zijn er steeds vaker negatieve geluiden te horen: IJburg zou onveiliger en onaangenamer worden. Wil het stadsdeel daar iets aan doen, dan is nu het moment om in te grijpen: de wijk is nog volop in ontwikkeling en het is nu relatief gemakkelijk om te sturen in sociale processen en in de samenwerkingsverbanden tussen alle organisaties en instanties die in de wijk actief zijn.

In samenwerking met het stadsdeel Zeeburg heeft het Verwey-Jonker Instituut een veiligheidsarrangement ontwikkeld, waarmee een antwoord kan worden geboden op problemen die zich op IJburg voordoen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsarrangement is een gespecificeerde samenwerkingsovereenkomst tussen relevante partijen op basis van een geobjectiveerde probleem- en actorenanalyse. Dit rapport beschrijft de stappen die zijn doorlopen om tot het veiligheidsarrangement te komen, namelijk de geobjectiveerde probleemanalyse, het in beeld brengen van de belangrijkste problemen in de wijk en het vaststellen van alle relevante partijen en hun mogelijke rollen in de aanpak van de geconstateerde problemen.


NOID doet collectie in de verkoop

Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) wil duizenden onderzoeken die gepubliceerd zijn door de instelling te koop aanbieden.  Onder de werken zijn publicatie over Anne Frank en het complete Srebinica-rapport. Ze zijn te koop via: www.uitdekeldersvanhetniod.nl

Foto
Nieuwsbron

dinsdag 16 augustus 2011

Scriptieprijs Europees Recht 2011

Het is de zevende maal dat de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht de scriptieprijs zal uitreiken voor het beste onderzoek op het gebied van het recht in de EU. Tot 15 september kunnen studenten aan een universiteit in Nederland of Vlaanderen de scriptie insturen. Het prijzengeld bedraagt 500 euro.


Zie de website van de NVVER voor meer informatie

Online tijdschriften Intellectueel Kapitaal en Digitale Bibliotheek bij HvA toegankelijkBinnen het domein van de HvA zijn nu twee tijdschriften toegankelijk op het gebied van informatiedienstverlening: Intellectueel Kapitaal en de Digitale Bibliotheek