Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

dinsdag 6 december 2011

Twee recent verschenen onderzoeken over de criminaliteit in Nederland

Twee interessante rapporten zijn onlangs online verschenen over de criminaliteit in Nederland

1. Criminaliteit en rechtshandhaving 2010: ontwikkelingen en samenhangen
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerden onlangs de cijfers over de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland van 2010.
"De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2005 tot en met 2010." (Bron)
2. De burger als rechter: Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland
De Radboud Universiteit en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzochten hoe zwaar veroordeelden gestraft moeten worden volgens het Nederlands publiek. Uit het rapport blijkt dat men voorstander is van een hardere aanpak dan de straf die de rechters opleggen. Het complete rapport is hier te vinden