Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

woensdag 11 januari 2012

Betrouwbare artikelen:
peer review en open access

Er is veel aandacht in hoger onderwijsinstellingen voor literatuur die via peer review en open access gepubliceerd wordt. Maar wat houdt het eigenlijk in?  

Peer Review
Peer review tijdschriften hebben, behalve een redactie, een groep experts (meestal wetenschappers) in dienst die de artikelen voor publicatie inhoudelijk beoordelen. Hoewel er kritische noten zijn tegen het concept, kiezen steeds meer redacties voor peer review. De extra controle zorgt ervoor dat dergelijk artikelen beter worden beoordeeld door docenten en onderzoekers. In databanken, zoals  Proquest Social Sciences en Business Source Premier (van EBSCO) kun je zoeken op onderwerp naar artikelen die in peer review tijdschriften gepubliceerd zijn.

Open Access
Een andere trend in onderzoek is het open access publiceren. Op de website van uitgever Boom Juridisch vertelt Ronald Beltzer, hoogleraar Arbeid & Onderneming bij de Universiteit van Amsterdam en redacteur van ARBAC, wat open access publiceren inhoudt en waarom zij daarvoor gekozen hebben.Meer info
Zie ook de website over open access en het artikel in SPUI van de UvA over Open Access (pagina 10-12). En tot slot twee videoregistraties van lezingen over peer review.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten