Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

dinsdag 27 maart 2012

Onderzoek Jonker Verwey Instituut naar spanningen in Amsterdamse buurten

Onlangs verscheen een onderzoeksrapport van het Jonker Verwey Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek over de relatie tussen bevolkingsgroepen in twintig Amsterdamse buurten. 
Het onderzoek wijst uit dat het met de basisaanpak van spanningen van stadsdelen en gemeente goed zit. De hiervoor genoemde oorzaken (zoals het niet schoonhouden van de buurt en overlastgevend gedrag van jongeren) zijn vaak al onderwerp van het reguliere beleid. Het bestaande beleid is echter effectiever te maken door de aanpak meer te richten op specifieke risico- en beschermende factoren van spanningen, zoals:
  • Terugdringen jeugdcriminaliteit en -overlast
  • Verbeteren publieke familiariteit en informele sociale controle
  • Stimuleren eigen kracht bewoners
  • Zichtbaarheid en benaderbaarheid professionals in de buurt
  • Integraal beleid
Bron
Geen opmerkingen:

Een reactie posten