Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

donderdag 5 april 2012

Oordeel zelf: nieuwe serie van rechtspraak.nl


Rechtspraak.nl heeft een korte reeks met videofilms gemaakt waarin gebeurtenissen centraal staan die kunnen leiden tot een strafzaak. Het publiek wordt uitgenodigd om een oordeel te geven door middel van een poll op de website. Uiteindelijk geeft de rechter een uitleg over de zaak en het oordeel dat hij of zij zou vellen.

De Raad voor de Rechtspraak wil op deze manier meer jongeren betrekken en uiteindelijk hen attenderen op de website. De filmpjes zijn ook goed te gebruiken voor het onderwijs. Een overzicht van de casussen zijn te vinden op:Zie ook het artikel op Rechtspraak.nlAttendering door: Laura van Dongen 

Rapport: kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening

Onderzoeksinstituut Jonker-Verwey evalueerde in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 24 projecten op het gebied van schuldhulpverlening: 15 projecten vanuit gemeenten en 9 projecten vanuit landelijke vrijwilligersorganisaties. 
"Dit evaluatierapport beschrijft de inhoud en de resultaten van deze 24 projecten. Het rapport bevat veel indicaties voor hoe gemeenten in het licht van de komende Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening de vernieuwing van de schuldhulpverlening kunnen oppakken en implementeren. Deze vernieuwing richt zich op zowel de kwaliteitsverbetering als de effectiviteit van de schuldhulpverlening door een integrale aanpak en de inzet van vrijwilligers." Bron
Bij deze evaluatie hoort ook een handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening.

dinsdag 3 april 2012

Bibliotheek en vakantie

De bibliotheek op de James Wattstraat sluit op 6 en 9 april (Goede vrijdag en Tweede Paasdag) en van 30 april (Koninginnedag) t/m 4 mei. Zie ook het complete overzicht van de vakantiedagen  bij de overige HvA Bibliotheken