Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

maandag 7 mei 2012

Zoeken in de Bibliotheek


Sinds kort is de link naar de catalogus op de website van de HVA Bibliotheek verandert in Zoeken in de Bibliotheek. De bijbehorende link gaat naar het nieuwe zoeksysteem: Primo. Via deze zoekmachine is het mogelijk om in de databanken en de HVA/UVA Catalogus te zoeken. Vervolgens kan de zoekactie verfijnd worden met materiaalsoort, jaar van uitgave etc

Via de HVA Linker wordt aangegeven of een publicatie bij de HVA en/of UvA Bibliotheek te vinden is. Je vindt deze verwijzing door bij een titel uit het zoekresultaat op Details te klikken met de muis.

Maar...
Niet alle databanken zijn via Primo doorzoekbaar (o.a. Kluwer Navigator). Een overzicht van deze bestanden is te vinden op de Primo website Er staat op deze internetpagina bovendien een link naar de oude versie van de catalogus

Juridische tijdschriften
Via Primo zijn diverse tijdschriften online toegankelijk. Het gaat hier met name om Engelstalige tijdschriften.
Je vindt ze via de optie: Find e-Journals > Category > Law


In combinatie met de Nederlandstalige juridische tijdschriften op de website (www.bib.hva.nl > Rechten > Tijdschriften) geeft het een mooi overzicht van de periodieken die bij de HVA Juridische Bibliotheek te vinden zijn.


Problemen toegang buiten de HVA met Lexis Nexis Academic

Sinds de vorige week zijn er problemen met de toegang tot de databank Lexis Nexis Academic buiten het HVA domein. Op dit moment werken Lexis Nexis, ITS en de HVA Bibliotheek aan een opleiding. Binnen de instellingen van de HVA is Lexis Nexis wel toegankelijk. Excuus voor het ongemak

donderdag 5 april 2012

Oordeel zelf: nieuwe serie van rechtspraak.nl


Rechtspraak.nl heeft een korte reeks met videofilms gemaakt waarin gebeurtenissen centraal staan die kunnen leiden tot een strafzaak. Het publiek wordt uitgenodigd om een oordeel te geven door middel van een poll op de website. Uiteindelijk geeft de rechter een uitleg over de zaak en het oordeel dat hij of zij zou vellen.

De Raad voor de Rechtspraak wil op deze manier meer jongeren betrekken en uiteindelijk hen attenderen op de website. De filmpjes zijn ook goed te gebruiken voor het onderwijs. Een overzicht van de casussen zijn te vinden op:Zie ook het artikel op Rechtspraak.nlAttendering door: Laura van Dongen 

Rapport: kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening

Onderzoeksinstituut Jonker-Verwey evalueerde in opdracht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 24 projecten op het gebied van schuldhulpverlening: 15 projecten vanuit gemeenten en 9 projecten vanuit landelijke vrijwilligersorganisaties. 
"Dit evaluatierapport beschrijft de inhoud en de resultaten van deze 24 projecten. Het rapport bevat veel indicaties voor hoe gemeenten in het licht van de komende Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening de vernieuwing van de schuldhulpverlening kunnen oppakken en implementeren. Deze vernieuwing richt zich op zowel de kwaliteitsverbetering als de effectiviteit van de schuldhulpverlening door een integrale aanpak en de inzet van vrijwilligers." Bron
Bij deze evaluatie hoort ook een handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening.

dinsdag 3 april 2012

Bibliotheek en vakantie

De bibliotheek op de James Wattstraat sluit op 6 en 9 april (Goede vrijdag en Tweede Paasdag) en van 30 april (Koninginnedag) t/m 4 mei. Zie ook het complete overzicht van de vakantiedagen  bij de overige HvA Bibliotheken

dinsdag 27 maart 2012

Onderzoek Jonker Verwey Instituut naar spanningen in Amsterdamse buurten

Onlangs verscheen een onderzoeksrapport van het Jonker Verwey Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek over de relatie tussen bevolkingsgroepen in twintig Amsterdamse buurten. 
Het onderzoek wijst uit dat het met de basisaanpak van spanningen van stadsdelen en gemeente goed zit. De hiervoor genoemde oorzaken (zoals het niet schoonhouden van de buurt en overlastgevend gedrag van jongeren) zijn vaak al onderwerp van het reguliere beleid. Het bestaande beleid is echter effectiever te maken door de aanpak meer te richten op specifieke risico- en beschermende factoren van spanningen, zoals:
  • Terugdringen jeugdcriminaliteit en -overlast
  • Verbeteren publieke familiariteit en informele sociale controle
  • Stimuleren eigen kracht bewoners
  • Zichtbaarheid en benaderbaarheid professionals in de buurt
  • Integraal beleid
Bron
maandag 26 maart 2012

Overzicht tijdschriften bij de HVA Juridische Bibliotheek

Welke tijdschriften heeft de bibliotheek op het gebied van Arbeidsrecht of Strafrecht? Het antwoord op deze vragen is nu te vinden op onze website Studentmedewerker Hanneke van der Veen heeft een handig overzicht gemaakt van alle tijdschriften die digitaal of op papier te vinden zijn bij de bibliotheek. Om de lijst in te zien ga je naar: www.bib.hva.nl > Rechten > Tijdschriften

In de Juridische Bibliotheek van de HVA is een papieren versie van het overzicht te vinden bij de tijdschriftenkast.

Het overzicht wordt digitaal en op papier weergegeven op twee manieren: