Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

dinsdag 6 december 2011

Twee recent verschenen onderzoeken over de criminaliteit in Nederland

Twee interessante rapporten zijn onlangs online verschenen over de criminaliteit in Nederland

1. Criminaliteit en rechtshandhaving 2010: ontwikkelingen en samenhangen
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerden onlangs de cijfers over de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland van 2010.
"De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2005 tot en met 2010." (Bron)
2. De burger als rechter: Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland
De Radboud Universiteit en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzochten hoe zwaar veroordeelden gestraft moeten worden volgens het Nederlands publiek. Uit het rapport blijkt dat men voorstander is van een hardere aanpak dan de straf die de rechters opleggen. Het complete rapport is hier te vinden

vrijdag 25 november 2011

#leestip De Kleine Gids: maatschappelijke problemen helder verwoord

In de serie ‘De kleine gids’ worden ingewikkelde maatschappelijke onderwerpen eenvoudig verwoord.
De onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: 
Voor de diverse boeken zijn ook YouTube filmpjes gemaakt. 
Met dank aan Siep van der Werf 

woensdag 23 november 2011

Nieuw papieren tijdschrift: Beslag en Executie in de Rechtspraktijk

Sinds vandaag is het tijdschrift BER: Beslag en Executie in de Rechtspraktijk in de Juridische Mediatheek te raadplegen.
De periodiek gaat in op de ontwikkelingen binnen het Burgerlijk Procesrecht. De op een na nieuwste aflevering is ook digitaal te lezen op de website van BER (klik op de afbeelding van het tijdschrift).

Sluiting Mediatheek tijdens de Kerstvakantie

Rond de Kerst zullen de Mediatheken van het HVA Mediatheek gesloten of beperkt open zijn.

Mediatheken James Wattstraat, Wibautstraat en Amfi
- 24 dec t/m 8 jan: GESLOTEN

Mediatheek Kohnstamhuis:
- 24 dec - 30 dec: GESLOTEN
- 2 jan - 8 jan: open van 9-17 uur

Een compleet overzicht van de openingstijden van de vestigingen is te vinden op de website van de HvA Mediatheek


De digitale collectie blijft uiteraard 24 uur per dag beschikbaar ;-)

maandag 31 oktober 2011

HVA Workshops: Onderzoek in het Hoger Beroepsonderwijs

Afgelopen mei en juni heeft de HVA Mediatheek samen met OrO en O2 twee kennisdeelmiddagen georganiseerd over onderzoek in het hbo, het doel was het uitwisselen van ervaringen over onderzoek binnen de HvA tussen docenten.

Als follow up hebben we een speciaal programma opgezet over onderzoek in het hoger beroepsonderwijs. Dit programma bestaat uit 6 workshops

Doelgroep trainingen
Docenten binnen de HvA die geïnteresseerd zijn in het vormgeven of implementeren van onderzoek in de context van het hbo. Daarnaast staan de workshops open voor beleids- en stafmedewerkers.

Programma
In de workshops gaat het om een kennismaking met alle aspecten van onderzoek binnen het hbo. Vijf van de zes workshops omvatten het theoretisch kader en hebben tot doel het vergroten en delen van kennis. Een workshop (nummer 5) belicht vooral de vaardighedenkant.

Workshop 1
Diversiteit en eenheid van onderzoek m.m.v. Martha Meerman en Dick van Damme 
Workshop 2
Onderwijs in onderzoek: hoe bouw je onderzoeksvaardigheden op in een curriculum? 
Workshop 3 
Onderwijs in onderzoek: vormgeven en implementeren van onderzoek op moduleniveau 
Workshop 4
Begeleiding van afstudeeronderzoek / Toetsing en beoordeling in de afstudeerfase 
Workshop 5 
Uitvoeren van deskresearch – gebruik van databases 
Workshop 6
Methoden en technieken van onderzoek (theoretische ondergrond)

Meer informatie is te vinden op de OrO-website (inloggen met je LDAP)
Afbeelding

vrijdag 28 oktober 2011

Congres Mediation op 18 november

Op 18 november vindt wederom het Mediationcongres plaats. Het bijbehorende thema luidt: Mediationmarkt in beweging: naar een optimaal samenspel.

Redelijkheid en goede trouw in mediation
Wanneer betrokken in een conflict, spelen negatieve emoties en wraak vaak een prominente rol. Vertrouwen en redelijkheid zijn ver zoek. Wat betekent dit voor mediation, met name voor conflictpartijen, hun eventuele advocaten en de mediator? De sprekers bekijken deze thematiek vanuit zowel juridisch als psychologisch kader. (bron: uitnodigingsbrief congres van Erasmus Universiteit)

Zie voor meer informatie over de kosten, sprekers en het programma de speciale website.


Afbeelding

dinsdag 25 oktober 2011

Kluwer neemt Legal Intelligence over

Een van de eerste juridische zoekmachines in Nederland, Legal Intelligence, is onlangs overgenomen door Wolters Kluwer. In hoeverre dit consequenties heeft voor de zoekresultaten van de onafhankelijke zoekmachine is niet bekend. "Legal Intelligence blijft na de overname als onafhankelijke organisatie opereren", aldus het persbericht van Kluwer. Ook op financieel gebied zouden HBO-instellingen er weinig van merken. We wachten af...


Toevoeging aan deze post op donderdag 27 oktober:

maandag 24 oktober 2011

NVB Congres 2011: De Juridische Kenniswerker

Het NVB (Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, kennis- en informatiesector) Congres op 17 november aanstaande heeft een speciale track over de juridische kenniswerker.

De sessie begint met een debat over de veranderende rol van de informatiespecialisten en het bestaansrecht van fysieke bibliotheken. De debatleider is Mark Jansen (Dirkzwager advocaten en notarissen). Daarna gaat Nico Mookhoek (Sdu Uitgeverij) in op mobiele toepassingen voor advocaten en wat die betekenen voor de juridisch kennismanagers. Jeannette Soeters (AKD) geeft daarna haar visie op de veranderende rol van de informatieprofessional in de advocatuur resp. de juridische sector. Ten slotte vertelt Leo van der Wees (Recht.nl) over de veranderende rol van de juridische uitgever in de informatievoorziening.

Meer informatie over het congres en de kosten is te vinden op de speciale website van de NVB

Foto

dinsdag 4 oktober 2011

Gratis e-boek: Internet voor Juristen 2011


Download nu gratis de laatste versie met nieuwe en herziene informatie over onder meer Staten-Generaal Digitaal, het Tractatenblad en de Wetten.nl-app. Tevens wordt in deze editie voor het eerst aandacht besteed aan de juridische zoekdiensten Legal Intelligence en Rechtsorde. (Bron: Recht.nl)

donderdag 29 september 2011

Nieuw papieren tijdschrift in de Bibliotheek: Privacy en Informatie

Via de UvA heeft de Juridische HvA Bibliotheek een gratis papieren abonnement kunnen krijgen op het tijdschrift P&I (Privacy & Informatie).

Privacy & Informatie (P&I) is volledig gewijd aan alle aspecten van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Het tijdschrift besteedt met name aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en aan juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van privacy in brede zin.
Elke aflevering van het tijdschrift bestaat voor ongeveer de helft uit achtergrondartikelen en voor de andere helft uit Privacy Actualiteiten, waarin de laatste privacyrechtelijke ontwikkelingen op diverse maatschappelijke terreinen (zoals overheid, bedrijfsleven, techniek, gezondheidszorg, arbeid, politie en justitie) worden gesignaleerd en besproken.
De artikelen bestaan uit opiniërende bijdragen en bevatten veelal ook achtergrondinformatie. 

Inhoudsopgave van P&I nr. 4

 • "De Wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie - Mr. drs. B. van der Sloot
 • "Betere gegevensbescherming met een culture of caring" - Ing. F. van den Bool RE
 • COLUMN: 
  • "EPD-perikelen" - Mr. dr. S. Nouwt
 • BOEKBESPREKING:
  • "Wegwijs in de Whop"door Mr. P.T.C. Hoefer-van Dongen
  • NGFG
  • "Artikel 29 Werkgroep en de ontwikkeling van FG" - Mr. J. de Zeeuw
 • ACTUALITEITEN
 • Berichten van het College bescherming persoonsgegevens


donderdag 22 september 2011

Consumentenbond geeft juridische raad op YouTube

Behalve het tijdschrift en de website, geeft de Consumentenbond ook juridisch advies op YouTube. Via korte filmpjes wordt ingegaan op praktische vragen. Wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen als je in conflict komt met een winkel?Ook andere problemen komen aan bod:


Hoe ze succesvol de filmpjes in de praktijk zijn, is moeilijk te achterhalen. Als we uitgaan van het aantal maal dat ze worden bekeken op het YouTube-kanaal dan zijn ze op de goede weg. Gemiddeld worden ze 2.000 tot 4.000 keer per jaar aangeklikt (ongeveer 250 per maand). Dat is een stuk hoger dan bijvoorbeeld specialistische juridische organisaties, zoals Judex.nl die een jaar geleden 24 juridische adviezen op het kanaal plaatste. 

dinsdag 13 september 2011

Film over aanpak radicalisering Amsterdam

De Informatiehuishouding Radicalisering (IHH) van de gemeente Amsterdam heeft een mini-documentaire laten maken over de Amsterdamse aanpak van radicalisering. In de documentaire worden verschillende activiteiten van de aanpak in beeld gebracht. Zo is te zien wat er gebeurt tijdens de trainingen waarin docenten en jongerenwerkers worden getraind in het herkennen van voornamelijk islamitische radicalisering. Verder vertellen verschillende mensen over hun ervaringen met radicalisering en met de activiteiten en richt de burgemeester zich tot de kijker.


Amsterdam Tegen Radicalisering from MoMa Productions on Vimeo.

Met dank aan Bibliotheek Jan Bommerhuis

maandag 12 september 2011

Boom tijdschriften online bij HvA

SociologieDe Bibliotheek van de Hogeschool heeft behalve een abonnement op alle juridische tijdschriften van Boom, nu ook toegang tot het Boom Lemma pakket.

Enkele titels van de nieuwe aanwinsten zijn:
Beleid & Maatschappij,
Sociologie
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

De titels en links naar de volledige artikelen staan inmiddels ook in de HvA Catalogus

donderdag 1 september 2011

Congres Schuldhulpverlening op 22 november 2011

Het wetsvoorstel schuldhulpverlening is aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2012 in werking. Gemeenten zijn al volop bezig om bezuinigingen in te vullen, daarbij kijken zij naar klantprofielen en kosten- en batenanalyse. Wat levert het op? Hoe kunnen we de kwaliteit van schuldhulpverlening verbeteren? Hoe maken we duidelijk wat het rendement is: een euro hulpverlening leidt tot twee euro kosten besparing!

Kortom: Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het veld van de schuldhulpverlening?

Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van:

 • Wetgeving & actualiteiten waaronder het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Veranderingen als gevolg van nieuwe regelgeving 
 • Hoe om te gaan met bezuinigingen 
 • Het rendement van schuldhulpverlening en welke rol klantprofielen daarbij spelen
 • Optimalisering van de communicatie tussen de ketenpartners

Meer informatie over het congres


(Tekst overgenomen van de website: http://www.congresschuldhulpverlening.nl/)

maandag 29 augustus 2011

Boek met afscheidsrede van strafjurist prof. mr Ybo Buruma staat online

Per 1 september zal Ybo Buruma toetreden als raadsheer tot de Hoge Raad der Nederlanden. Op 25 augustus hield de strafjurist zijn afscheidsrede bij de Radbout Universiteit. Hij schetste hierin een overzicht van het strafrecht van de afgelopen 16 jaar. Inmiddels is zijn betoog gepubliceerd in boekvorm en online te lezen

Gerelateerde links
Buruma blogt
- Elsevier: Wordt Buruma een grijze muis in de Hoge Raad? 

Juridische HvA Bibliotheek is verbouwd

Om meer rust te brengen in de juridische bibliotheek op de eerste etage heeft er een verbouwing plaatsgevonden.

Stilteruimte om te studeren
De zaal heeft een speciale studie- en stilteruimte gekregen waar studenten in rust kunnen werken en studeren.Collectie en zitplaatsen
De collectie is nu ruimer opgesteld aan de linkerkant van de bibliotheek met enkele zitplaatsen.


Zelfuitleensysteem
Om het uitlenen te verbeteren is het zelfuitleensysteem (RFID) binnen de bibliotheek ingevoerd. Studenten kunnen aldaar door middel van hun studentenpas de boeken die ze willen meenemen aan zichzelf uitlenen en weer later weer innemen. Alleen de literatuur in dagleen (studieboeken, wettenbundels etc) kan via de vertrouwde uitleenbalie worden aangevraagd en geleend.

Medewerkers hebben geen barcode op de pas en kunnen de boeken via de uitleenbalie blijven lenen en inleveren

Extra projectgroeplokalen
Binnen de Bibliotheek zijn 3 extra projectgroeplokalen toegevoegd die kunnen worden gereserveerd bij de servicebalie in de Bibliotheek


Foto's: Wilma van den Brink

donderdag 25 augustus 2011

Databank in de spotlights: Krantenartikelen vinden met Lexis Nexis


Met de databank Lexis Nexis Newsportal kun je volledige krantenartikelen vinden op een titel, auteursnaam of een zoekwoord. Je kunt in alle publicaties tegelijkertijd zoeken, maar ook in een paar of in een specifieke krant. 

Waar vind ik de databank?
Via de homepage van de Bibliotheek:
www.bib.hva.nl -> Rechten -> Databanken -> Lexis Nexis Newsportal

Voor medewerkers en studenten binnen de HvA omgeving is de databank gratis te raadplegen. Via je LDAP login is het mogelijk om vanaf thuis de databank in te zien. 

Welke kranten zijn in Lexis Nexis te vinden? 
Er zijn diverse soorten kranten en bladen via Lexis Nexis te doorzoeken
 • Regionale kranten (o.a. Noordhollands Dagblad)
 • Landelijke Dagbladen (o.a. AD, Volkskrant, NRC Handelsblad)
 • Opinie bladen (o.a. Elsevier, Vrij Nederland)
 • Financiële bladen (o.a. NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad)
 • Vakbladen (o.a. Zorg & Welzijn, FEM Business) 

Downloaden van de gevonden artikelen
De complete teksten van de gevonden artikelen kunnen vervolgens opgeslagen worden op de pc, geprint of per email verzonden worden.

dinsdag 23 augustus 2011

Wegwijzer Juridische Bibliotheek 2011-2012

Speciaal voor nieuwe medewerkers en studenten is de belangrijkste informatie over de HVA bibliotheek op een rijtje gezet.

Waar vind je wat bij de Juridische Bibliotheek?


1. Locaties en openingstijden:


2. Lenen bij de HVA Bibliotheek
 • Studenten: collegekaart
 • Medewerkers: medewerkerspas


3. Literatuur lenen buiten de HVA


4. Digitale collectie thuis raadplegen


5. Vragen?

LinkedIn voor docenten en studenten

Het zakelijke netwerk LinkedIn groeit snel. Nederland kent inmiddels bijna drie miljoen gebruikers (zie Infographic hier beneden).

Docenten en LinkedIn
Paul Disco (HVA docent Media, Informatie en Marketing)  vertelde in mei in een interview met de HVA Bibliotheek hoe hij als docent de sociale netwerken Twitter en LinkedIn inzet.

Studenten en LinkedIn
Maar niet alleen voor docenten, ook studenten kunnen via LinkedIn een goede zakelijke indruk maken voor potentiële werkgevers. Onlangs heeft het netwerk speciaal voor deze groep jongeren een aantal functies toegevoegd. Nobiles heeft 9 handige tips voor studenten online gezet.

maandag 22 augustus 2011

Onderzoek Verwey-Jonker: een veiligheidsarrangement voor IJburg


Het volledig rapport (PDF)
IJburg is één van de jongste wijken van Amsterdam. Het groeiproces dat de wijk doormaakt brengt stadse problemen met zich mee, zoals diefstal, vandalisme en overlast van hangjongeren. Vergeleken met andere Amsterdamse wijken is IJburg relatief veilig en de meeste bewoners wonen naar volle tevredenheid in de wijk. Desondanks zijn er steeds vaker negatieve geluiden te horen: IJburg zou onveiliger en onaangenamer worden. Wil het stadsdeel daar iets aan doen, dan is nu het moment om in te grijpen: de wijk is nog volop in ontwikkeling en het is nu relatief gemakkelijk om te sturen in sociale processen en in de samenwerkingsverbanden tussen alle organisaties en instanties die in de wijk actief zijn.

In samenwerking met het stadsdeel Zeeburg heeft het Verwey-Jonker Instituut een veiligheidsarrangement ontwikkeld, waarmee een antwoord kan worden geboden op problemen die zich op IJburg voordoen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Een veiligheidsarrangement is een gespecificeerde samenwerkingsovereenkomst tussen relevante partijen op basis van een geobjectiveerde probleem- en actorenanalyse. Dit rapport beschrijft de stappen die zijn doorlopen om tot het veiligheidsarrangement te komen, namelijk de geobjectiveerde probleemanalyse, het in beeld brengen van de belangrijkste problemen in de wijk en het vaststellen van alle relevante partijen en hun mogelijke rollen in de aanpak van de geconstateerde problemen.


NOID doet collectie in de verkoop

Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) wil duizenden onderzoeken die gepubliceerd zijn door de instelling te koop aanbieden.  Onder de werken zijn publicatie over Anne Frank en het complete Srebinica-rapport. Ze zijn te koop via: www.uitdekeldersvanhetniod.nl

Foto
Nieuwsbron

dinsdag 16 augustus 2011

Scriptieprijs Europees Recht 2011

Het is de zevende maal dat de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht de scriptieprijs zal uitreiken voor het beste onderzoek op het gebied van het recht in de EU. Tot 15 september kunnen studenten aan een universiteit in Nederland of Vlaanderen de scriptie insturen. Het prijzengeld bedraagt 500 euro.


Zie de website van de NVVER voor meer informatie

Online tijdschriften Intellectueel Kapitaal en Digitale Bibliotheek bij HvA toegankelijkBinnen het domein van de HvA zijn nu twee tijdschriften toegankelijk op het gebied van informatiedienstverlening: Intellectueel Kapitaal en de Digitale Bibliotheek