Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

donderdag 29 september 2011

Nieuw papieren tijdschrift in de Bibliotheek: Privacy en Informatie

Via de UvA heeft de Juridische HvA Bibliotheek een gratis papieren abonnement kunnen krijgen op het tijdschrift P&I (Privacy & Informatie).

Privacy & Informatie (P&I) is volledig gewijd aan alle aspecten van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Het tijdschrift besteedt met name aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en aan juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van privacy in brede zin.
Elke aflevering van het tijdschrift bestaat voor ongeveer de helft uit achtergrondartikelen en voor de andere helft uit Privacy Actualiteiten, waarin de laatste privacyrechtelijke ontwikkelingen op diverse maatschappelijke terreinen (zoals overheid, bedrijfsleven, techniek, gezondheidszorg, arbeid, politie en justitie) worden gesignaleerd en besproken.
De artikelen bestaan uit opiniĆ«rende bijdragen en bevatten veelal ook achtergrondinformatie. 

Inhoudsopgave van P&I nr. 4

 • "De Wegen van Google zijn ondoorgrondelijk: over Street View en dataprotectie - Mr. drs. B. van der Sloot
 • "Betere gegevensbescherming met een culture of caring" - Ing. F. van den Bool RE
 • COLUMN: 
  • "EPD-perikelen" - Mr. dr. S. Nouwt
 • BOEKBESPREKING:
  • "Wegwijs in de Whop"door Mr. P.T.C. Hoefer-van Dongen
  • NGFG
  • "Artikel 29 Werkgroep en de ontwikkeling van FG" - Mr. J. de Zeeuw
 • ACTUALITEITEN
 • Berichten van het College bescherming persoonsgegevens


donderdag 22 september 2011

Consumentenbond geeft juridische raad op YouTube

Behalve het tijdschrift en de website, geeft de Consumentenbond ook juridisch advies op YouTube. Via korte filmpjes wordt ingegaan op praktische vragen. Wat zou je bijvoorbeeld kunnen doen als je in conflict komt met een winkel?Ook andere problemen komen aan bod:


Hoe ze succesvol de filmpjes in de praktijk zijn, is moeilijk te achterhalen. Als we uitgaan van het aantal maal dat ze worden bekeken op het YouTube-kanaal dan zijn ze op de goede weg. Gemiddeld worden ze 2.000 tot 4.000 keer per jaar aangeklikt (ongeveer 250 per maand). Dat is een stuk hoger dan bijvoorbeeld specialistische juridische organisaties, zoals Judex.nl die een jaar geleden 24 juridische adviezen op het kanaal plaatste. 

dinsdag 13 september 2011

Film over aanpak radicalisering Amsterdam

De Informatiehuishouding Radicalisering (IHH) van de gemeente Amsterdam heeft een mini-documentaire laten maken over de Amsterdamse aanpak van radicalisering. In de documentaire worden verschillende activiteiten van de aanpak in beeld gebracht. Zo is te zien wat er gebeurt tijdens de trainingen waarin docenten en jongerenwerkers worden getraind in het herkennen van voornamelijk islamitische radicalisering. Verder vertellen verschillende mensen over hun ervaringen met radicalisering en met de activiteiten en richt de burgemeester zich tot de kijker.


Amsterdam Tegen Radicalisering from MoMa Productions on Vimeo.

Met dank aan Bibliotheek Jan Bommerhuis

maandag 12 september 2011

Boom tijdschriften online bij HvA

SociologieDe Bibliotheek van de Hogeschool heeft behalve een abonnement op alle juridische tijdschriften van Boom, nu ook toegang tot het Boom Lemma pakket.

Enkele titels van de nieuwe aanwinsten zijn:
Beleid & Maatschappij,
Sociologie
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

De titels en links naar de volledige artikelen staan inmiddels ook in de HvA Catalogus

donderdag 1 september 2011

Congres Schuldhulpverlening op 22 november 2011

Het wetsvoorstel schuldhulpverlening is aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2012 in werking. Gemeenten zijn al volop bezig om bezuinigingen in te vullen, daarbij kijken zij naar klantprofielen en kosten- en batenanalyse. Wat levert het op? Hoe kunnen we de kwaliteit van schuldhulpverlening verbeteren? Hoe maken we duidelijk wat het rendement is: een euro hulpverlening leidt tot twee euro kosten besparing!

Kortom: Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het veld van de schuldhulpverlening?

Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van:

 • Wetgeving & actualiteiten waaronder het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Veranderingen als gevolg van nieuwe regelgeving 
 • Hoe om te gaan met bezuinigingen 
 • Het rendement van schuldhulpverlening en welke rol klantprofielen daarbij spelen
 • Optimalisering van de communicatie tussen de ketenpartners

Meer informatie over het congres


(Tekst overgenomen van de website: http://www.congresschuldhulpverlening.nl/)