Tabs

Hogeschool van Amsterdam | http://www.bib.hva.nl/hva-dm-rechten

donderdag 1 september 2011

Congres Schuldhulpverlening op 22 november 2011

Het wetsvoorstel schuldhulpverlening is aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2012 in werking. Gemeenten zijn al volop bezig om bezuinigingen in te vullen, daarbij kijken zij naar klantprofielen en kosten- en batenanalyse. Wat levert het op? Hoe kunnen we de kwaliteit van schuldhulpverlening verbeteren? Hoe maken we duidelijk wat het rendement is: een euro hulpverlening leidt tot twee euro kosten besparing!

Kortom: Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het veld van de schuldhulpverlening?

Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van:

  • Wetgeving & actualiteiten waaronder het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
  • Veranderingen als gevolg van nieuwe regelgeving 
  • Hoe om te gaan met bezuinigingen 
  • Het rendement van schuldhulpverlening en welke rol klantprofielen daarbij spelen
  • Optimalisering van de communicatie tussen de ketenpartners

Meer informatie over het congres


(Tekst overgenomen van de website: http://www.congresschuldhulpverlening.nl/)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten